Інтерактивне навчання у початковій школі  – Formula
Видавництво Formula
Інтерактивне навчання у початковій школі 
>
>
Інтерактивне навчання у початковій школі 

У середовищі сучасної  освіти, що швидко розвивається, традиційні – пасивні або активні – методи навчання все частіше доповнюються інтерактивними.  

Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської від слова «interact», де «inter» – взаємний і «act» – діяти. Відповідно, інтерактивне навчання — це навчання, що базується на активній взаємодії учасників навчального процесу, при цьому основний акцент робиться на взаємодію учнів та учениць між собою, а вчитель і учень чи учениця – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Такий підхід дозволяє активізувати навчальний процес, зробити його цікавішим та ефективнішим. 

Інтерактивне навчання як сучасний педагогічний підхід сприяє різноманітному та захопливому навчальному досвіду, який не обмежується теоретичними концепціями, а більше акцентує на застосуванні знань в реальному житті. 

Принципи інтерактивного навчання: 

Активність – передбачає залучення  усіх учасників до активного спілкування, обговорення і розв’язання задач. 

Зворотний зв’язок – заохочення обговорювати висловлені аргументи чи заперечення. 

Експеримент – спонукання до пошуку нових шляхів розв’язання поставлених задач. 

Довіра – розвінчування стереотипу суворого вчителя та пасивного учня, який сприймає готову інформацію. 

Рівність поглядів – висловлення власної думки нарівні з іншими учасниками навчального процесу, а не нав’язування власної позиції. 

Мета інтерактивного навчання:
• розвивати комунікативні навички;
• створювати комфортні умови та сприятливе емоційне середовище для всіх учасників заняття;
• формувати навички роботи в команді та вміння висловлювати свої думки;
• викликати інтерес до навчання та внутрішню мотивацію;
• розкривати творчий потенціал.

Згідно з навчальною пірамідою, яку 1980-х розробив Національний тренінговий центр (штат Меріленд, США), ми запам’ятовуємо із того, що чуємо, лише 5%, в той час як 90 % інформації фіксуємо, коли навчаємо інших. Понад 2400 років тому Конфуцій сказав: 

Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу, я пам’ятаю.
Те, що я роблю, я розумію.

Отже, щоб учні та учениці могли засвоїти якомога більше матеріалу, розвивалися та  відчували себе максимально комфортно, варто організовувати освітній процес, застосовуючи інтерактивні методи навчання. 

Інтерактивні технології у початковій школі:
• сприяють розвитку творчого мислення, упевненості в собі;
• викликають бажання висловлювати думки та допитливість;
• розвивають уяву та фантазію;
• зміцнюють інтелект;
• розвивають особистісні якості — сміливість, вміння доводити думку та шукати аргументи.

Інтерактивні методи навчання для початкової школи: 

Мікрофон  

Учні та учениці разом з учителем утворюють коло. Передаючи одне одному імітований або іграшковий мікрофон, висловлюють свої думки на задану тему — запропоновані до розгляду питання чи проблеми. Висловлювання не обговорюються. 

Дебати

Учні та учениці разом з учителем утворюють коло та, передаючи один одному імітований або іграшковий мікрофон, висловлюють свої думки на задану тему. Висловлювання обговорюються: діти ставлять одне одному запитання, відповідають на них, шукаючи спосіб розв’язання проблеми. 

Робота в парах 

Учні та учениці утворюють робочі пари та виконують запропоноване завдання. 

Ланцюжок 

Учні та учениці  утворюють робочі пари, обговорюють завдання та вносять свої пропозиції в імітований ланцюжок — скажімо, у таблицю, де представлений хід казки у малюнках або умовних позначках, або самі утворюють «ланцюжок дій», «потяг» тощо. 

Снігова куля 

Учні та учениці об’єднуються у малі групи та обговорюють проблемне питання, ситуацію або виконують спільне завдання, домовившись про чітку послідовність дій кожного члена групи. 

Синтез думок 

Учні та учениці об’єднуються у малі групи, виконують певне завдання, наприклад малюнок на аркуші паперу, та передають його в іншу групу, учасники якої доопрацьовують виконане завдання. 

Коло ідей 

Кожний учасник або кожна група виконує однакове завдання — обдумує певне питання, а потім вносить свої пропозиції, ідеї тощо. 

Загальний проєкт 

Учні та учениці об’єднуються у кілька груп. Групи отримують різні завдання, кожне з яких спрямоване на розв’язання певного аспекту однієї проблеми. А потім кожна група представляє свій варіант розв’язання цієї проблеми. 

Асоціативна квітка 

Учні та учениці об’єднуються у кілька груп. На дошці закріплюють «середину» квітки з зображенням певного поняття. Кожна група добирає слова-асоціації, картинки-асоціації до цього поняття. 

Мозковий штурм 

Учні та учениці для спільного розв’язання проблеми наводять усі ідеї, які в них виникають. Ідеї коротко записує вчитель. Потім відбувається вибір та аналіз найвдалішої ідеї. 

Два – чотири – всі разом 

Учні та учениці обговорюють проблему/питання спочатку в парах, потім двома парами, доповнюючи одне одного, а після цього обговорюють її всім класом і роблять спільні висновки. 

Займи позицію 

Вчитель називає тему та пропонує учням та ученицям висловити свою думку. Вони мають стати біля того плакату, напис на якому збігається з їхньою точкою зору та обґрунтувати свою позицію. Якщо після обговорення дискусійного питання учень чи учениця  змінили точку зору, можна перейти до іншого плакату і пояснити причину свого переходу, а також назвати найбільш переконливу ідею або аргумент протилежної сторони. 

Дерево припущень 

Вчитель пропонує питання для обговорення,  учні та учениці висловлюють свої ідеї та спільно створюють «дерево припущень», де стовбур — оголошена тема, гілки — припущення: «Я думаю, що…», «Припустимо, що…», а листя — аргументи на користь тверджень «дерева припущень». 

Організовуючи навчання, вчитель виступає у ролі його модератора та консультанта, спонукає учнів до творчості та виявлення ініціативи. 

Як впроваджувати інтерактивні технології на уроці у початковій школі 

  • залучіть до роботи усіх без винятку учнів, давши завдання залежно від індивідуальних особливостей кожного; 
  • подбайте про психологічну готовність учнів; 
  • створіть комфортне середовище шляхом доброзичливого спілкування; 
  • заздалегідь підготуйте приміщення для вільного пересування учасників; 
  • виявляйте терпимість та толерантність до будь-якої думки; 
  • вислухайте всіх учасників, поважаючи їхні погляди; 
  • будьте уважними до побажань учнів під час формування груп; 
  • не застосовуйте на одному занятті понад три інтерактивні вправи. 

Перед застосуванням інтерактивних методів навчання озвучте або сформулюйте спільно з учасником правила поведінки на занятті. 

Наприклад, такі:
• кожна озвучена думка — важлива;
• неправильних думок не існує;
• не бійтеся висловлюватись;
• ми всі — рівні партнери;
• обговорюємо думки, а не людей;
• висловлюємося чітко, лаконічно, предметно;
• слухаємо одне одного;
• озвучуємо лише обґрунтовані докази.

Використання інтерактивних технологій у початковій школі може значно збільшити ефективність навчання та сприяти активному залученню учнів до навчального процесу.  

Коментарі відсутні

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Видавництво Formula

Formula – бренд видавництва “Лінгвіст”, що спеціалізується на адаптації міжнародних ліцензійних видань для Нової українською школи. Наш профіль – навчальні матеріали з інформатики, робототехніки, математики та інтегрованого курсу «Пізнаємо Природу». Ми підтримуємо сучасний підхід до викладання та обожнюємо STEM-освіту.

Робочі години

З понеділка по п’ятницю
з 9:00 до 18:00

Адреса

ГОЛОВНИЙ ОФІС: м. Київ,
вул. Нижній Вал 17/8,
БЦ “Unlock Podil”
(колишній БЦ “Булгаков”),
3-й поверх

Контакти

Партнери

© 2022 FORMULA. MATHS, SCIENCE & ICT

Почніть писати та натисніть клавішу Enter для пошуку

Shopping Cart